na baner
slider1slider2slider3slider4 slider5slider6slider7

Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2014 12 11 Nr XII 1408, 21 str 2 dbiudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu12 buvo patikslinta valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, tačiau dalis socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtų lėšų gali būti perskirstyta savivaldybių kitoms reikmėmsPriimtas įstatymas leis senatvės pensijas padidinti 5 proc , Kartu priimtomis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 m rodiklių patvirtinimo įstatymo pataisomis sutarta nustatyti papildomo socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientą ir pagal jį indeksuotus socialinio draudimo bazinės pensijos irKartu priimtomis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 m rodiklių patvirtinimo įstatymo pataisomis projektas Nr XIVP 1504 2 sutarta nustatyti papildomo socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientą ir pagal jį indeksuotus socialinio draudimo bazinės pensijos ir apskaitos vieneto vertės dydžius, taikomus nuo 2022 m birželio 1 d1 Šis Įstatymas nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo sistemą privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis, Privalomojo sveikatos draudimsavivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Šių dokumentų struktūra aiški, klausimai dėstomi nuosekliai Vietoje 995 tarpinių rezultatų, pateiktų su 2017 m biudžeto projektu, su 2018 m biudžeto projektu pateikiami efekto rezultatai Dalis jų galėtų būti ambicingesni, tačiau pažanga yra 2įstatymas nuo 2006 08 01 , Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas , Socialinių įmonių įstatymas ir kiti teisės aktai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006 metų veiklos ataskaitoje nurodoma, kadbiudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane3 nustatytus terminus ir, 4vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika , 7 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su pakeitimais ir papildymais Valstybės žinios, 1990,7 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2022 12 14 Nr XIV 745 5 priedas 8 Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais , 27 str 1 d 3 pLietuvos Respublikos Seimo kasmet priimamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Kita svarbi informacija Nėra1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Žin , 1994, Nr 55 1049 2008, Nr 113 4290 2 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Žin , 2013 12 30, Nr 140 7044Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr XIV 102, 13 str apibrėžtos skolos limitas nebus viršytas1 Lietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Lietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019 m gruodžio 17 d Nr XIII 2695 12 straipsnio 1 dalis nustato, kad 1 1funkcijas – valstybinio audito, Europ os Sąjungos investicijų audito ir biudžeto politikos kontrolės – ir pateiktume aktualiausių, auditas „Lietuvos e konomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas“ Įsigaliojęs naujos redakcijos Viešųjų …2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019 12 17 Nr XIII 2695 patvirtintų skolinimosi limitų 439, 8 tūkst3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2016 m gruodžio 22 d Nr XIII 177rodiklių įstatyme3 toliai – 2022 m Rodiklių įstatymas nurodyta savivaldybės skola pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos lizingo sutartis, bet neapsiribojant jomis negali viršyti 60 procentų šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamųDėl šių priemonių turėjo būti pakeistas LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas Nr VIII 385 taikytų rodiklių sąrašą reikia peržiūrėti, nes kai kurie iš 13 demografinę, socialinę savivaldybių būklę apibūdinančių koeficientų nebeteko prasmėsbiudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos II Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto kreditinio įsiskolinimo, vidaus skolos, skolinimosi galimybės 10 LR 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2013 12 12 Nr1 Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas 2 Akcizų įstatymas 3 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas 4 Biudžeto sandaros įstatymas 5 Fiskalinės drausmės įstatymas 6 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 7 Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos įstatymas 8 Lietuvos banko įstatymas 9ĮSTATYMAS 2020 m d Nr Vilnius 1 straipsnis 3 straipsnio pakeitimas Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip „4 Šio straipsnio 3 dalis netaikoma su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo …Biudžeto sandaros įstatymas 3 Konstitucinio Teismo jurisprudencija 6 1 Biudžeto teisinis reguliavimas 1 1 biudžetų rodiklių “ Valstybės žinios, 2002, Nr 5 186 8 interesais taip, kad būtų užtikrinta socialinė darna, biudžeto lėšos privalo būti skiriamosbiudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas , , Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 51 Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas 2 Akcizų įstatymas 3 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas 4 Biudžeto sandaros įstatymas 5 Fiskalinės drausmės įstatymas 6 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 7 Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos įstatymas 8 Lietuvos banko įstatymas 9Biudžeto ir investicijų komitetas svarsto projektą ir teikia jį arba paveda Nacionalinei teismų administracijai jį arba jei keičiamas Lietuvos Respublikos einamųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jame patvirtinti teismams skiriami valstybės biudžetodėl siūlymo skirti Lefteris’ą Christoforou Audito Rūmų nariu C9‑0042 2022 – 2022 0802 NLE Konsultavimasis Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos C9‑0042 2022 , – atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ketvirtinė metinė, ketvirtinė, mėnesinė Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Pavadinimas BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES Švietimo ir mokslo administravimas 42020 metų savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus ir atitinka duomenis, iš kurių jis sudarytas 1 Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas , 2007 06 26 Nr X 1212 su vėlesniais pakeitimais , 30 str 1 d 2 Biudžeto sandaros įstatymas , 2000 072 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais 3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymasVietos valdžios institucijų finansinis pagrindas yra regioninis biudžetas Šioms įstaigoms suteikta nuosavybė ir piniginės teisės sudaro sąlygas parengti, peržiūrėti, patvirtinti ir, žinoma,5 Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Žin , 2012 12 29, Nr 153 7823 6 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m vasario 28 d sprendimas Nr T9 22 „Dėl Skuodo …Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4–5 1 2 5 7 Likutis metų pradžioje 1 x 9, 83 Įmokų suma 2 2688, 83 1011, 17 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x 1021, 00 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas4 Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2019 12 17 Nr XIII 2695, 12 str 1 d 3 pLietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Lietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019 m gruodžio 17 d Nr XIII 2695 12 straipsnio 1 dalis nustato, kadĮSTATYMAS Įstatymo pavadinimas keistas Nr X 1773, 2008 11 06, Žin , 2008, Nr 131 5021 finansuojamų iš valstybės biudžeto , LIETUVOS RESPUBLIKOS 2000 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO,Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4–5 1 2 5 7 Likutis metų pradžioje 1 x 9, 83 Įmokų suma 2 8887, 82 3412, 18 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x 3422, 01 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas5 Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas Valstybės žinios, 1997, Nr 69 1743, 2 str 1 d 6 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Valstybės žinios, 1990, Nr 24 596, 22 str3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 5 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2016 12statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų ekonominių rodiklių rekomendacijas, atsižvelgiant į statinio paskirtį, apimtis, statybos sąlygas ir pan ir ją įvertinus gali apskaičiuoti techninės priežiūros paslaugų numatomo pirkimo vertę pagal aukščiau nurodytą būdąViešojo administravimo subjektų vidaus administravimą reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai nuostatai, statutai, veiklos darbo reglamentai, pareigybių aprašymai pareiginės instrukcijos , vidaus tvarkos taisyklės Kontrolės formos – vidaus kontrolė ir vidaus auditas, išorės auditasĮstatymas įpareigoja iš valstybės biudžeto kasmet skirti lėšų Valdovų rūmams atkurti, atskiroje valstybės biudžeto įstatymo eilutėje nurodant skiriamą sumą Tame pačiame įstatyme nurodoma ir Valdovų rūmų paskirtis tarnauti Lietuvos valstybės reprezentacijai, tenkinti krašto kultūros, švietimo bei turizmo reikmes, palaikyti ir stiprinti viso pasaulio lietuviųNegauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4 – 5 įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas programos pavadinimas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Įstatymu patvirtintos įmokos metams vyriausiasis buhalteris buhalterisLietuvos mokesčių sistemai būdingas aukštas netiesioginių mokesčių lygis – jie sudaro daugiau kaip 60 nacionalinio biudžeto pajamų Daugiausia surenkama pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, akcizų ir pelno mokesčio paveikslas 856 Lietuvos mokesčių atskiros rūšys 21 amžiujeLietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2019 12 17 Nr XIII 2695 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 26 nutarimas Nr 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 2012 03 21 nutarimo Nr 304 redakcija, su vėlesniais pakeitimaisesinvesticijos ltLietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2014 12 11 Nr XII 1408, 21 str 2 dbiudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu12 buvo patikslinta valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, tačiau dalis socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtų lėšų gali būti perskirstyta savivaldybių kitoms reikmėmsįstatymas nuo 2006 08 01 , Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas , Socialinių įmonių įstatymas ir kiti teisės aktai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006 metų veiklos ataskaitoje nurodoma, kad3 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2005 12 24 Nr 150 4 Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas 2000 03 21 Nr VIII 1586 5 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 1991 06 25 Nr I 1489Kartu priimtomis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 m rodiklių patvirtinimo įstatymo pataisomis projektas Nr XIVP 1504 2 sutarta nustatyti papildomo socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientą ir pagal jį indeksuotus socialinio draudimo bazinės pensijos ir apskaitos vieneto vertės dydžius, taikomus nuo 2022 m birželio 1 dsavivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Šių dokumentų struktūra aiški, klausimai dėstomi nuosekliai Vietoje 995 tarpinių rezultatų, pateiktų su 2017 m biudžeto projektu, su 2018 m biudžeto projektu pateikiami efekto rezultatai Dalis jų galėtų būti ambicingesni, tačiau pažanga yra 2Seimas priėmė 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą projektas Nr XIIP 3661 3 , patvirtindamas 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo PSDF biudžetą – beveik 1 mlrd 438 mln eurų pajamų ir tiek pat išlaidų Ateinančių metų biudžetas bus subalansuotas ir palyginti su 2015 m patvirtintu Privalomo sveikatos draudimo1 Lietuvos Respublikos 2004 m valstybės biudžeto ir savivaldybi ų biudžet finansini rodikli patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymas , 2004 06 22 Nr IX 2294 2 LR finansų ministro 2004 07 15 sakymu Nr 1K–268 patvirtinta Valstybinį ėms perduotoms savivaldybms funkcijoms atlikti lėšų skaičiavimo metodikaLietuvos Respublikos valstybės biudžeto Vertybinių popierių komisijos buveinės adresas Konstitucijos pr 23, LT 08105, rodiklių įstatymu patvirtinta 3002 tūkst Lt biudžeto asignavimų paprastosios išlaidos Lietuvos Respublikos pensijų fondų įstatymas pakeistas nauja redakcija ir išdėstytas taip „Lietuvos Respublikos5 Universiteto ligoninė – viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kartu su valstybiniu universitetu vykdanti medicinos ir ar slaugos ir akušerijos studijų krypčidėl siūlymo skirti Lefteris’ą Christoforou Audito Rūmų nariu C9‑0042 2022 – 2022 0802 NLE Konsultavimasis Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos C9‑0042 2022 , – atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,Pagrindinių plano rodiklių apskaita ir analizė 15 8 2 Plano koregavimas ir pratęsimas 15 3 I BENDROSIOS ŽINIOS 1 Įstaigos pavadinimas Pasvalio lopšelis darželis „Liepaitė“ 2 Steigėjas Pasvalio rajono savivaldybė 3 Teisinė formaĮstatymas paskelbtas Žin 2006, Nr finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymą, jų statistikos departamentas kiekvienais metais pagal suderintą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija statistinių rodiklių sąrašą atlieka statistinį socialiniųLietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2014 12 11 Nr XII 1408, 21 str 2 dbiudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu12 buvo patikslinta valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms, tačiau dalis socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti skirtų lėšų gali būti perskirstyta savivaldybių kitoms reikmėmsPriimtas įstatymas leis senatvės pensijas padidinti 5 proc , Kartu priimtomis Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 m rodiklių patvirtinimo įstatymo pataisomis sutarta nustatyti papildomo socialinio draudimo pensijų indeksavimo koeficientą ir pagal jį indeksuotus socialinio draudimo bazinės pensijos ir1 Šis Įstatymas nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo sistemą privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis, Privalomojo sveikatos draudimsavivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Šių dokumentų struktūra aiški, klausimai dėstomi nuosekliai Vietoje 995 tarpinių rezultatų, pateiktų su 2017 m biudžeto projektu, su 2018 m biudžeto projektu pateikiami efekto rezultatai Dalis jų galėtų būti ambicingesni, tačiau pažanga yra 2Seimas padidino senatvės ir valstybines pensijas 2022 m balandžio 28 d pranešimas žiniasklaidai Seimas, siekdamas mažinti dėl infliacijos kilusius neigiamus ekonominius ir socialinius padarinius, priėmė Papildomo socialinio draudimo pensijų ir valstybinių pensijų indeksavimo 2022 metams įstatymą projektas Nrįstatymas nuo 2006 08 01 , Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2007 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas , Socialinių įmonių įstatymas ir kiti teisės aktai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2006 metų veiklos ataskaitoje nurodoma, kadbiudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane3 nustatytus terminus ir, 4vadovaudamiesi Strateginio planavimo metodika , 7 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas su pakeitimais ir papildymais Valstybės žinios, 1990,7 Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2022 12 14 Nr XIV 745 5 priedas 8 Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais , 27 str 1 d 3 pValstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Direktorius Dalius Žižys įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas vardas ir pavardė Author Genutė Created DateLietuvos Respublikos Seimo kasmet priimamas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Kita svarbi informacija NėraLietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr XIV 102, 13 str apibrėžtos skolos limitas nebus viršytas1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Žin , 1994, Nr 55 1049 2008, Nr 113 4290 2 Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Žin , 2013 12 30, Nr 140 7044funkcijas – valstybinio audito, Europ os Sąjungos investicijų audito ir biudžeto politikos kontrolės – ir pateiktume aktualiausių, auditas „Lietuvos e konomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimas“ Įsigaliojęs naujos redakcijos Viešųjų …3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2016 m gruodžio 22 d Nr XIII 177biudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas , , Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcinių bendroviųbiudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui pajamų mažėjimui kompensuoti sumos II Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto kreditinio įsiskolinimo, vidaus skolos, skolinimosi galimybės 10 LR 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2013 12 12 Nr1 Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas 2 Akcizų įstatymas 3 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas 4 Biudžeto sandaros įstatymas 5 Fiskalinės drausmės įstatymas 6 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 7 Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos įstatymas 8 Lietuvos banko įstatymas 92020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019 12 17 Nr XIII 2695 patvirtintų skolinimosi limitų 439, 8 tūkstBiudžeto sandaros įstatymas 3 Konstitucinio Teismo jurisprudencija 6 1 Biudžeto teisinis reguliavimas 1 1 biudžetų rodiklių “ Valstybės žinios, 2002, Nr 5 186 8 interesais taip, kad būtų užtikrinta socialinė darna, biudžeto lėšos privalo būti skiriamosĮSTATYMAS 2020 m d Nr Vilnius 1 straipsnis 3 straipsnio pakeitimas Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip „4 Šio straipsnio 3 dalis netaikoma su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo …biudžeto sandaros įstatymas , Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas , , Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 5Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 3 veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų pacientui ir gydytojo konsultacijų gydytojui teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo1 Biudžeto metodas angl budget standard 2 Pagrindinių bazinių poreikių kainos metodas angl cost of basic needs Pagal biudžeto metodą, minimalūs poreikiai nustatomi remiantis būtiniausių tiek maisto, tiek ir ne maisto prekių krepšeliu Pagrindinis šio metodo trūkumas yra tas, kad nėra lengva1 Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas 2 Akcizų įstatymas 3 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymas 4 Biudžeto sandaros įstatymas 5 Fiskalinės drausmės įstatymas 6 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 7 Kelių priežiūros ir plėtros finansavimo programos įstatymas 8 Lietuvos banko įstatymas 9Biudžeto ir investicijų komitetas svarsto projektą ir teikia jį arba paveda Nacionalinei teismų administracijai jį arba jei keičiamas Lietuvos Respublikos einamųjų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jame patvirtinti teismams skiriami valstybės biudžetoGauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4–5 1 2 5 7 Likutis metų pradžioje 1 x 9, 83 Įmokų suma 2 2688, 83 1011, 17 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x 1021, 00 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymasValstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ketvirtinė metinė, ketvirtinė, mėnesinė Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Pavadinimas BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES Švietimo ir mokslo administravimas 4dėl siūlymo skirti Lefteris’ą Christoforou Audito Rūmų nariu C9‑0042 2022 – 2022 0802 NLE Konsultavimasis Europos Parlamentas, – atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos C9‑0042 2022 , – atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,5 Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Žin , 2012 12 29, Nr 153 7823 6 Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m vasario 28 d sprendimas Nr T9 22 „Dėl Skuodo …2 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais 3 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas4 Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2019 12 17 Nr XIII 2695, 12 str 1 d 3 pLietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Lietuvos Respublikos 2020 m valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas 2019 m gruodžio 17 d Nr XIII 2695 12 straipsnio 1 dalis nustato, kadGauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4–5 1 2 5 7 Likutis metų pradžioje 1 x 9, 83 Įmokų suma 2 8887, 82 3412, 18 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 x 3422, 01 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas5 Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas Valstybės žinios, 1997, Nr 69 1743, 2 str 1 d 6 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas Valstybės žinios, 1990, Nr 24 596, 22 strrodiklių patvirtinimo įstatymas Nr XI 1823 14 Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2012 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr XI 1826 15 2012 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas Nr XI 1827 16 Valstybės iždo įstatymas nauja redakcija, Nr X 321 17Jo sudarymo ir vykdymo tvarką bei rodiklius, pagal kuriuos tvirtinamas biudžetas ir jo vykdymo ataskaita, reglamentuoja LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas Konkretų kiekvienų metų biudžetą, tų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifus bei jų dydžius atskiroms socialinio draudimo rūšims nustato tų metų Biudžeto rodiklių3 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas , 1994 07 07 Nr I 533 su vėlesniais pakeitimais 4 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas , 1990 07 30 Nr I 430 su vėlesniais pakeitimais 5 Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2016 12Įstatymas nustato, kad ataskaitos turi būti sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos, grynasis turtas, pinigų srautai, …Įstatymas įpareigoja iš valstybės biudžeto kasmet skirti lėšų Valdovų rūmams atkurti, atskiroje valstybės biudžeto įstatymo eilutėje nurodant skiriamą sumą Tame pačiame įstatyme nurodoma ir Valdovų rūmų paskirtis tarnauti Lietuvos valstybės reprezentacijai, tenkinti krašto kultūros, švietimo bei turizmo reikmes, palaikyti ir stiprinti viso pasaulio lietuviųViešojo administravimo subjektų vidaus administravimą reglamentuoja įstatymai arba jų pagrindu priimti teisės aktai nuostatai, statutai, veiklos darbo reglamentai, pareigybių aprašymai pareiginės instrukcijos , vidaus tvarkos taisyklės Kontrolės formos – vidaus kontrolė ir vidaus auditas, išorės auditasNegauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 4 – 5 įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas programos pavadinimas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas Įstatymu patvirtintos įmokos metams vyriausiasis buhalteris buhalterisLietuvos mokesčių sistemai būdingas aukštas netiesioginių mokesčių lygis – jie sudaro daugiau kaip 60 nacionalinio biudžeto pajamų Daugiausia surenkama pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, akcizų ir pelno mokesčio paveikslas 856 Lietuvos mokesčių atskiros rūšys 21 amžiujeLietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas , 2019 12 17 Nr XIII 2695 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 03 26 nutarimas Nr 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 2012 03 21 nutarimo Nr 304 redakcija, su vėlesniais pakeitimais
170 | 188 | 160 | 92 | 8

 


Zobacz nasz park maszynowy