na baner
slider1slider2slider3slider4 slider5slider6slider7

Kayıt dondurma nedir Zorunlu nedenlerden dolayı veya eğitimini başka bir eğitim kurumunda izlemek amacıyla bir ğrenci niversiteden uzaklaşmak isteyebilir ğrenci bir veya birka yarıyıl s re ile kayıt dondurmak i in KUSIS ’te niversite Y netim Kurulu’na hitaben bir …Kayıt Dondurma 2017 Bahar D nemi itibariyle t m ğrencilerimiz kalan eğitim s releri boyunca bir 1 kez, tek d nem olmak zere cretsiz kayıt dondurma hakkına sahiptir 2016 2017 Bahar d nemi i in kayıt yaptırmış olan ğrencilerimiz, dedikleri cretlerin bir sonraki yıla aktarılması kaydıyla kayıt dondurma haklarını kullanabilirlerKayıt dondurdukları d nem cretinin yarısı “ kayıt dondurma bedeli olarak” tahsil edilerek diğer yarısı kayıt a tırdıkları yılın cretinden d ş lmek suretiyle mali y k ml l klerini yerine getirmiş olurlar Y ksek Lisans ve Doktora ğrencileri kayıt dondurduklarında program paket cretini demeye devam ederlerKayıt dondurabilmeniz i in gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır Bu mazeretin ge erliliği niversite tarafından onaylanmaktadır Askerlik, hastalık, ge im sıkıntısı, ailevi sıkıntılar ve bu gibi engeller Lisans ğrencileri i in 4 yarıyıl, n lisans ğrenciler i in …Kayıt Dondurma S reci Kayıt dondurmak isteyen ğrencilerin bir dilek e ile varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte ilgili ana bilim dalına başvurmaları gerekir Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstit Y netim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma başvuruları değerlendirilerek ğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri d n ş Enstit tarafından sağlanırKayıt dondurma tarihleri konusunu da a ıkladık Biraz da ne kadar s re boyunca kayıt dondurulabiliyor, ondan bahsedelim 5 niversite Ka Yıl Dondurulabilir ğrencilere tanınan kayıt dondurma hakkının belli bir s resi var Bu s reyi tamamlayan ğrenciler bir daha dondurma başvurusunda bulunduklarında kabul edilmiyorKayıt dondurma s resi i inde katkı payı ğrenim ğrenim creti alınmaz Kesin kayıt d nemi hari NEMLİ Mazereti kayıt dondurma s resinin bitiminden nce sona eren ğrenciler, dilek eyle başvurdukları takdirde bir sonraki yarıyıldan yıldan itibaren eğitimlerine birim y netim kurulu kararıylaDaima kayıt dondurma işlemlerini akademik danışmanınıza sorarak , g r ş ve izin alarak yapmanız daha doğru bir y ntem olarak aklınızda olmalıdır Kayıt dondurmanın basit kişisel sebeplerden farklı bir gerek e ile olması halinde bu durumu g sterir belgenin sunulması kişisel hak kayıplarınızın n ne ge ebilecektirniversitenize d nem creti demeden kayıt dondurabilir miyim Akademik Takvimde belirtilen Ders Ekleme ıkarma S resi bitimine kadar eğitim creti demeksizin, n Lisans ve Lisans Eğitim ğretim ve Sınav Y netmeliği Madde 33’ de belirtilen gerek e ve belgelerle birlikte kayıt dondurma başvurunuzu yapabilirsinizAkademik izin kayıt dondurma 1 ğrencinin akademik izin talebi, gerek eli bir dilek e ve belgeleriyle birlikte, ilgili birime yapılır Akademik izin talepleri, Senatoca kabul edilen haklı ve ge erli nedenler er evesinde ilgili y netim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ğrenci İşleri Daire BaşkanlığınaKayıt Dondurma 07 04 2020 2019 2020 Eğitim ğretim yılı bahar yarıyılında OBS ders kaydı yapmış Lisans ve Lisans st ğrencilerimizin kayıt dondurma işlemleri hakkında buradan bilgi alınabilmektedirAynı zamanda erkek ğrencilerin askerlik g revlerini yapma zamanı gelmesinden dolayı da niversite kayıt dondurma işlemi yapabilme hakkını kullanabilir ğrenciler niversite dondurma şartları doğrultusunda işlemlerini yaptıkları s rece en az 1 ve en fazla 2 yarıyıl s resi boyunca kayıt dondurma işlemi yapabilirAtat rk niversitesi Rekt rl ğ 25240 Erzurum Rekt rl k 90 442 231 1111 A ık ğretim Fak ltesi 90 850 255 0282 Araştırma Hastanesi 90 442 …Kayıt dondurma ve tekrar d nme işlemlerinden nce en iyi kararı vermelisiniz Kayıt dondurduktan sonra geri d nmeyen bir ok insan var Bu kararı verdikten sonra tekrar okula d nme motivasyonunu kendinizde bulup bulamayacağınıza emin olun evremde kaydını yıllar sonra tekrar aktive edip d nen isteyen ama yaşı ge tiğiğrencinin, kayıt dondurma talebi dilek esini elektronik ortamda ğrencinin bağlı bulunduğu enstit ye g ndermesi gerekmektedir Bazı enstit ler, kayıt dondurma başvurularını enstit web sayfasında a tıkları aray zler zerinden almaktadır Lisans st eğitimde tez aşamasında olan ğrencinin konusu, nitelik veKayıt Dondurma Başvurusu 2020 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurmak isteyen ğrencilerimizin ek dosyadaki dilek eyi doldurarak, 19 Mart 2022 Cuma g n ne kadar subu uzantılı mail adreslerinden kullanıcı adı subu edu tr bak subu edu tr adresine mail atmaları gerekmektedir Not Pandemi Covid 19Kayıt Dondurma kayıt dondurma nedeni ve talep tarihi Belgeler ğrencini kayıt kondurma isteğine ait eklemiş olduğu belge Ret Neden ğrenci işleri tarafından reddedilme nedeni girilmiş ise bu alanda g sterilmektedir Resim 4 Kayıt Dondurma talep eden ğrenciler Onay Bekliyor ekranında listelenmektedir2 Kayıt dondurma talebinde bulunacak ğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin onaylanması halinde, bahar yarıyılı i in demiş oldukları har bedelleri 2020 – 2022 G z yarıyılına aktarılacaktır 3 Taleplerin sonu ları zelikle danışman onayı gerekenler i in4 yıl boyunca aynı creti mi deyeceğim Kayıt Dondurma işlemi en fazla ka d nem yıl yapılabilir Kayıt dondurma cretleri ile ilgili olarak Mali İşler M d rl ğ ne ulaşmanız Doktora programlarında, yeni kayıt TC vatandaşı ve diğer uluslararası ğrenciler i in ğrenim cretleri zerinden 100 veya 50 burs imkanıKayıt dondurma işlemi yaptığımda g rev s reme etkisi ne olacaktır Cevap 12 Enstit m z, ğrencilerimizin lisans st s re lerini y r tmektedirler Y K kurumunun COVID 19 salgın sebebi ile kayıt dondurma konulu yazısında Araştırma g revlilerimizin zl k hakları ile ilgili bilgilendirme yapmamış olup bu s recin Personel Daire Başkanlığına sorulması faydalıKayıt Dondurma Hakkında KAYIT DONDURMA HAKKINDA T m nlisans, lisans ve lisans st programlardaki ğrencilerimiz i in 2019 2020 bahar yarıyılı i in kayıt dondurma başvuruları 15 Nisan 2020 arşamba g n ne kadar uzatılmıştır Başvurular st bau edu tr adresindeki “ Kayıt Dondurma ” uygulamasından yapılabilirğrencinin, kayıt dondurma s resi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili akademik birim y netim kurulu bu s reyi uzatabilir Bu s re sonunda, ğrencilerden eğitim ğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilirY ksek ğretim Kurulu Başkanlığının 31 03 2020 Tarih ve 75850160 104 01 02 04 E 24625 Sayılı ve “Yeni Koronavir s Hastalığı Salgınında Eğitim ğretim S re leri Kayıt Dondurma ” konulu yazısı uyarınca, 2019 2020 eğitim ğretim yılı bahar d neminde kaydımın dondurulmasını i in gereğini bilgilerinize arz ederimKayıt Dondurma Dilek e rneği Y ksek eğitim programlarında ve niversitede okuyan pek ok ğrenci, kayıt dondurmak i in nasıl bir prosed r izleyeceklerini merak etmektedirler Hepimizin bildiği zere, eğitim kurumlarındaki işlemler bir devlet dairesinde işlemlerin y r d ğ şekilde y r rCOVID 19 Sebebiyle Kayıt Dondurma ve ğrenim S re leri Hakkındaki D zenlemeler COVID 19 k resel salgını dolayısıyla Y ksek ğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 03 2020 tarih ve E 24625 sayılı yazıda belirtilen kararlar alınmıştır İlgili yazıya ulaşmak i in tıklayınız Y K’ n almış olduğu karara istinaden niversite ve Enstit y netimi4 Kayıt dondurulan s reler azami ğrenim s resinden sayılmaz 5 Kayıt donduran ğrenciler, kayıt dondurdukları d nemlerde aktif ğrencilik haklarından yararlanamazlar 6 Kayıt dondurma s resi sona eren ğrenciler, izleyen yarıyılda, ders …4 Kayıt dondurulan s reler azami ğrenim s resinden sayılmaz 5 Kayıt donduran ğrenciler, kayıt dondurdukları d nemlerde aktif ğrencilik haklarından yararlanamazlar 6 Kayıt dondurma s resi sona eren ğrenciler, izleyen yarıyılda, ders kayıtlarını yaparak ğrenimlerine devam ederlerniversiteden Ayrılma Dondurma Durumunda KYK Bursu Kesilir mi Burs almakta olan ğrenci, ğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir ğretim kurumundan en az bir yarı yıl izin alan veya kayıt donduran ğrencinin bursu, Kuruma durumunun bildirildiği tarihi takip eden deme d neminden itibaren kalan s re kadar kesilirKayıt dondurma dilek enizin dikkate alınabilmesi i in mutlaka ge erli bir gerek eniz ve bu gerek enizi ispat edebilir belgenizin olması gerekmektedir Fakirlik Belgesi İle Okul Dondurma Kayıt dondurma mazeretleri ile okulda eğitim s relerini dondurmak isteyen ğrenciler sağlık raporu veya fakirlik belgesi mazeretleri ile okullarını istediği d nemler boyunca dondurabilirlerKAYIT DONDURMA HAKKINDA BİLGİLENDİRME “Covid 19 Salgınında Eğitim ğretim S re leri” 1 İnternet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları bulunmayan ğrenciler 2019 2020 eğitim ğretim yılı bahar d nemi i in kayıt dondurma talebinde bulunabilirlerAncak kayıt dondurma s resi toplam olarak nlisans programlarında iki, lisans programlarında d rt yarıyılı aşamaz Bu s reler, azami ğretim s resine d hil edilmez Kaydı dondurulan ğrenciler, eğitim ğretim faaliyetlerine katılamaz ve o d nemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezlerKayıt Dondurma İşlemleri 2019 2020 Eğitim ğretim yılı Bahar Yarıyılında ders kayıtlarını yapmış olan nlisans, lisans ve lisans st seviyesindeki ğrencilerin kaydını dondurma talepleri i in başvurular, AKSİS ğrenci Otomasyon Sistemi zerinden başlamıştır Başvuru Başlangı Tarihi 08 Nisan 2020 BaşvuruKayıt Dondurma Dilek esi Tek Ders Sınavı Dilek esi Staj Yaz Stajı Y nergesi Staj Rehberi Staj Başvuru Formu Sunumlar Dr ğr yesi Elvan AKG L’ n COVİD 19 Sunumu Dr ğr yesi Serhan HANER’in “T BİTAK Akademik Destek Programları Ulusal ” Sunumu KALİTE Kalite Y nergesi Birim Danışma Kurulu EĞİTİMKayıt Dondurma Talelepte bulunacak ğrenci kayıt dondurna formunu Form 060 doldurarak ilgili akademik birime başvurur, Form 060 ğrencinin kayıt dondurma talebi hakkında alınan akademik birim y netim kurulu kararı Başkanlığımıza g nderilir, Alınan kayıt dondurma kararı ğrenci bilgi sistemi ne OBS İşlenirKayıt Dondurma Formu i in tıklayınız NOT Belgeleri Fak ltemiz yetkili birimlerine elden teslim edilmesi gerekmektedir Fak lteye elden teslim edilememe durumunda Fak lte e mail adresi olan sanattasarim77 gmail com adresine belgeyi TARATIP g ndermeniz gerekmektedir Telefonla belgenin resminin ekilmesi kabul edilmemektedirKayıt Dondurma Son Başvuru Tarihi niversitemiz Senatosunun 08 04 2020 tarihli ve 19 03 sayılı kararıyla 2019 2020 Eğitim ğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma son başvuru tarihi 17 04 2020 tarihi mesai bitimi olarak belirlenmiştir T m ğrencilerimize ilan olunurKayıt dondurma işlemi bir yarıyıl i in yapılmaktadır Kayıt dondurmak isteyen ğrenciler gerek elerini belgelemek zorundadırlar Title KAYIT DONDURMA TALEP FORMU Author Marmara Last modified by EVRAK KAYIT Created Date …Konuya g re fuar takvimi Dondurma Nadarzyn de 2022 2023 Fuar takvimi Katılım şartları Ziyaret iler ve katılımcılar i in bilgilerKayıt dondurma isteğinde bulunan ğrenci mali y k ml l klerini yerine getirmek zorundadır Mali y k ml l klerini yerine getirmeyen ğrencinin kaydı dondurulamaz ğrenci Adı Soyadı ğrenci No Program Sınıf Kayıt Dondurma Nedeni Sağlık Sorunları Askerlik Maddi ve Ailevi NedenlerKayıt dondurma başvurusunu yapmak isteyen ğrenciler, ekteki dilek eyi doldurarak, subu uzantılı e posta adresleri ile kayitdondurma subu edu tr adresine 6 Nisan 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuru talebinde bulunabilirler Başkası adına …Y K ten kayıt dondurma hakkı Y K Başkanlığı yeni bir karar alarak isteyen niversite ğrencilerinin 2019 2020 Bahar D nemi kayıtlarını dondurabileceklerini a ıkladıHat dondurma işlemini yapmış abonelerin taahh t dolma zamanı, kullandığı hat dondurma s resi kadar telenir rneğin, kampanyası 20 Haziran 2011’da bitecek bir abonenin, 60 g n hat dondurma işlemi yapmış olması halinde, kampanya taahh t tamamlanma zamanı 19 …Title Kayıt Dondurma Author Uğur Erkin KOCAMAZ Last modified by Windows Kullanıcısı Created Date 6 20 00 AM Company KOCAMAZ Other titlesniversite ğrencilerimiz kayıt dondurma işlemlerini, 02 04 2020 17 04 2020 tarihleri arasında online bir şekilde OBS sistemi zerinden yapabilirler ve takip işlemini “ Kayıt Dondurma Başvuru işlemleri” men s nden ger ekleştirebilirlerKAYIT DONDURMA BAŞVURU İŞLEMLERİ 20 Şubat 2022 Cumartesi 14 12 tarihinde yayınlandı Kayıt Dondurma İşlemleri i in ğrencilerimiz 22 Şubat 05 Mart 2022 tarihleri arasında Kayıt Dondurma Formunu doldurarak iktisat harran edu tr …KAYIT DONDURMA TALEBİNDE BULUNAN ĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE İLKE KARARINDA BELİRTİLEN AŞAMALARI VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BAŞLIKLARI OKUYARAK BAŞVURU YAPMANIZI NEMLE RİCA EDERİZ 1 Başvuru s resi, 15 Mayıs 2020 tarihi saat 23 59 itibariyle sona erecektir S z konusu tarihe kadar başvurabilir, yaptığınızKayıt Dondurma İşlemi Hakkında 31 03 2020 tarihli Y ksek ğretim Y r tme Kurulu Kararı gereğince, Fak ltemiz lisans programları ğrencileri, talep etmeleri halinde 2019 2020 Eğitim ğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma işlemlerini online bir şekilde ğrenci Bilgi Sistemi OBS zerinden 02 04 2020 tarihindenKayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başlarında en ge d rd nc haftanın son iş g n ne kadar yapılması gerekir Bu s reler bittikten sonra, ancak sağlık sorunları, askerlik, afet ve benzeri olağan st durumlarda başvuruda bulunulabilirA ık ğretim Fak ltesi A f Kayıt Dondurma işlemleri A ık ğretim, İktisat, İşletme fak ltelerine kayıtlı ğrencilerin ğretime devam edebilmeleri i in yaptırmaları gereken bir işlemdir Kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı, kayıt yenilemenin yapılacağı tarihler ve kayıt yenilemede istenecek belgelerKayıt dondurma başvuruları 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecektir Kayıt dondurma başvuruları ğrenciler tarafından ğrenci İşleri Bilgi Sistemi İBS zerinden yapılabilecektir ğrencilerin kayıt dondurma başvurusu yapabilmeleri i in 2019 2020 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı2 Kayıt dondurma talebinde bulunan ğrenci, dilek esine kayıt dondurma nedenine g re sağlık raporu, askerlik belgesi, m lki amirden alınacak afet belgesi, yurtdışında ğrenim g receğine dair belgeleri ekler 3 Kayıt dondurma isteğinde bulunan ğrenci mali y k ml l klerini yerine getirmek zorundadırkayıt dondurma başvuru dilek esi kayıp kimlik yenileme başvuru dilek esi tıklayınız İstanbul Şişli Meslek Y ksekokulu rneğine buradan ulaşabilirsiniz kayıp kimlik yenileme başvuru dilek esi T C EGE NİVERSİTESİ ĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA2022 2022 Eğitim ğretim yılında “Haklı ve Ge erli Nedenler Y nergesine” g re kayıt dondurma başvurusunda bulunacak ğrencilerin evrakları ile birlikte şahsen veya vekalet yoluyla evraklarını teslim etmeden nce aşağıda belirtilen işlemi yapması gerekmektedirKayıt dondurma işlemi, ilgili y netim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili birim tarafından ğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve ğrenciye bildirilir 2 Kayıt dondurma başvurusu ilgili yarıyılın ilk iki haftası i erisinde yapılırKAYIT DONDURMA DİLEK ESİ Author HTMYO Last modified by User Created Date 7 25 00 PM Other titles KAYIT DONDURMA DİLEK ESİKayıt dondurmak i in yapılacak başvurular yarıyılın yılın ilk 10 iş g n i inde yapılabilir ğrencinin kayıt dondurma isteği 1 yarıyıl yıldan az olamaz Eğitim ğretim s resince en ok iki yarıyıl bir yıl s re ile kayıt dondurulabilirb ng r lemeyen durumlar dışındaki kayıt dondurma başvurularının, akademik takvimde belirtilen s re i erisinde yapılması zorunludur 3 Askerlik Nedeniyle Kayıt Dondurma Askerlik g revini yapmak zere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu yazılı olarak enstit ye bildiren ğrencinin askerlik s resine karşılık gelen d nemlerde, EYK kararı ile kaydı dondurulurKAYIT DONDURMA DUYURUSU Y ksek ğretim Kurulu Başkanlığının 17 02 2022 tarih ve E 758501160 199 11439 sayılı yeni koronavir s hastalığı salgınında eğitim ğretim s re leri yazısının 4 maddesi ‘’salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlerine devam etmek istemeyen ğrencilere kayıt dondurmakayıt dondurma istekleri bu s renin dışındadır ğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan yıldan az olamaz Sağlıkla ilgili nedenler hari , haklı ve ge erli nedenler er evesinde eğitim ğretim s resince en ok iki yarıyıl bir yıl s re ile kayıt dondurulabilirY ksek lisans programlarında da ğrencilere tıpkı niversite eğitiminde olduğu gibi kayıt dondurma imkanı var Sağlık, iş, askerlik, bayanlar i in doğum, ailevi sebepler, şehir veya yurt dışı nedenlerinden dolayı y ksek lisans programına ara vermek, dondurmak istersen ncelikle niversite y netimine bir dilek e vermelisinHem yazın hem de kışın, sevdiklerinize ikram edebileceğiniz, hi bir katkı maddesi kullanmadan taze s tten ve salepten yapılmış ger ek dondurma Farklı meyve ve kuruyemişlerle harmanladığımız eşsiz dondurmalarımız ile lezzetin keyfini s r nt c mardİn artuklu nİversİtesİ mardİn meslek y ksekokulu m d rl Ğ dok no mau frm 03 Ğrencİ 10 kayit dondurma talep formu İlk d z2 “ Kayıt Dondurma Başvuru Yap” men s nden Online olarak taleplerinizi iletebilirsiniz 3 Kayıt Dondurma talebinizden vazge meniz durumunda aynı sayfadan “ Kayıt Dondurma Başvurusunu İptal Et” se eneğinden başvurunuz onaylanmadığı s rece iptal edebilirsiniz Onaylanan başvurular zerinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadırY ksek ğretim Y r tme Kurulu’nun niversite ğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Ertelemesine Y nelik Duyurusu Y ksek ğretim Y r tme Kurulu tarafından COVID 19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim s recinde yaşanan internet erişimi ve bilgisayar temini vb gibi sorunları dikkate alınarak 2019 2020 Bahar D nemi’nde n lisans, lisans ve lisans st ğrencilerine kayıtTarih T RKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNA Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı T BİTAK Bilim İnsanı DestekKAYIT DONDURMA FORMU Author SALC Created Date 01 22 00 Last modified by Dilek Talaykurtİletişim Bilgileri Atat rk niversitesi A ık ve Uzaktan ğretim Fak ltesi Dekanlığı 25240 Erzurum aof atauni edu tr E Posta g nderilerinizde mutlaka TC Kimlik Numaranızı belirtiniz 0850 255 02 82 ağrı Merkezi 0850 241 02 82 Ankara İletişim …T C ZONGULDAK B LENT ECEVİT NİVERSİTESİ …………………………… DEKANLIĞINA M D RL Ğ NE Kayıt Dondurma Formu I Dilek enin Verildiği TarihKayıt dondurma işlemi bir yarıyıl olarak yapılmaktadır Askerlik nedeniyle ayrılan ğrenciler askerlik s resince, diğer ğrenciler ise en fazla 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir2019 – 2020 Akademik Takvimleri Lisans – nlisans B t nleme Uygulayan Birimler Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Veteriner Fak lteleri Hari Yaz Okulu Akademik Takvimi Ali Fuad Başgil Hukuk Fak ltesi 2019 Yılı Uluslararası ğrenci Sınavı OM Y S Başvuru, Değerlendirme ve Kesin Kayıt TakvimiKayıt dondurma gerek esi Askerlik hizmeti, hastalık, tutukluluk ve niversiteden ıkarılmayı gerektirmeyen mahk miyet gibi zorunlu durumlarda belgelendirmek gereklidir Kayıt dondurulacak d nemKayıt dondurma koşulları genel olarak niversiteler arasında farklılıklar g sterse de genel olarak mantık aynıdır Bazı şartların yerine getirilmesi durumunda niversitelerin Y netim Kurulları tarafından bir d nem ya da bir eğitim ğretim yılı olarak ğrencilik hakkı askıya alınırKayıt dondurma başvurusunu yapmak isteyen ğrenciler, ekteki dilek eyi doldurarak, subu uzantılı e posta adresleri ile kayitdondurma subu edu tr adresine 6 Nisan 17 Mayıs 2020 tarihleri arasında başvuru talebinde bulunabilirler Başkası adına kayıt dondurma işlemi yapılamaz Sadece subu edu tr uzantılı kurumsal ğrenci eKayıt dondurma hakkından faydalanmak isteyen ğrencilerimiz i in son talep tarihi 17 Nisan 2020’ dir Ders d neminde olan ve kayıt dondurma hakkından faydalanmak isteyen ğrencilerimiz ıslak imzalı dilek elerinin taranmış halini enstit m z n e posta adresi olan This email address is being protected from spambotsKayıt dondurma işlemi ile ilgili bilinmesi gerekenler Kayıt dondurma dilek enizin dikkate alınabilmesi i in mutlaka ge erli bir gerek eniz ve bu gerek enizi ispat edebilir belgenizin olması gerekmektedir Gerek enizle ilgili belgeyi, dilek enizin arka kısmına iliştirmeyi unutmayınız2 Kayıt dondurma izin başvurusu ne zaman yapılır Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağan st durumlar dışında d nem başlarında derslerin başlangıcını takip eden beş iş g n i inde yapılır niversite internetten dondurulur muBelge Talep Formu Kayıt Dondurma Dilek esi Mazeretli Ge Kayıt Başvuru Formu Mezuniyet Sınavları Dilek e rneği Kayıt Sildirme Formu Staj Başvuru Formu ğrenci Har İade Dilek esi Yaz okulu har iade dilek esi Mazeret Sınavı Talep Formu Kayıt Dondurma Dilek esiA F kayıt dondurma s resi ne kadar ğrencinin kayıt dondurma isteği bir yarıyıldan yıldan az olamaz Sağlıkla ilgili nedenler hari , haklı ve ge erli nedenler er evesinde eğitim ğretim s resince en ok iki yarıyıl bir yıl s re ile kayıt dondurulabilirKayıt Dondurma S reci Kayıt dondurmak isteyen ğrencilerin bir dilek e ile varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte ilgili Ana Bilim dalına başvurmaları gerekir Ana Bilim dalı uygunluğu ve Enstit Y netim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma başvuruları değerlendirilerek ğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri d n ş Enstit tarafından sağlanır5 Kayıt Dondurma işlemi en fazla ka d nem yıl yapılabilir Kayıt dondurma cretleri ile ilgili olarak Mali İşler M d rl ğ ne ulaşmanız gerekmektedir Bilişim Teknolojileri Y ksek Lisans Tezsiz Doğu Akdeniz niversitesi DA ,Kayıt Dondurma İşlemleri Y ksek ğretim Kurulu Başkanlığının uzaktan eğitime erişemeyen ğrencilerin kayıt dondurma talebinde bulunabileceklerine ilişkin a ıklaması kapsamında kayıt dondurma talebinde bulunacak ğrencilerimiz 17 Nisan 2020 saat 17 30 a kadar ğrenci Bilgi Sisteminde OBS sol men den “BaşvuruKayıt Dondurma Kayıt Dondurma TARİH İZMİR Y KSEK TEKNOLOJİ ENSTİT SKayıt Dondurma Esasları, Başvurular, Nedenler Kayıt dondurma esasları MADDE 5 1 ğrencilere, bu y nergenin yedinci maddesinde belirtilen nedenlerle, başvurmaları halinde kayıt dondurmalarına izin verilebilir 2 ğrenciler, en fazla normal ğrenim s resi kadar kayıt dondurma talebinde bulunabilirlerKayıt dondurma her ğrenciye belirli kurallar dahilinde tanınan bir haktır, t m ğrenciler sınırlamalara uymak kaydı ile kayıt dondurma hakkına sahiptirler Kayıt dondurulduğunda başka bir niversiteye kayıt yapılması m mk n değildir, normal mevzuata uygun yatay ge iş veya yeni kayıt ile kaydın alınması m mk nd rAuzef Kayıt Dondurma Ağustos 26, 2020 Editor auzef, kayıt dondurma Auzef Kayıt Dondurma İşlemi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler ğrenimine sağlık koşulları, maddiyat, yurt dışında eğitim ve benzeri koşulları sebebiyle ara DevamKAYIT DONDURMA AŞVURU FORMU LİSANS NLİSANS OM n Lisans ve Lisans Eğitim ğretim Y netmeliğinin ilgili maddeleri gereğince ekte sunmuş olduğum Mazeret Belgemin değerlendirilmesi ve belirttiğim tarihler Eğitim ğretim Yılı …KAYIT DONDURMA BAŞVURULARI SONU LARI Covid 19 K resel Salgını nedeniyle 17 Nisan 2020 tarihine kadar kayıt dondurma başvurusu yapan ğrencilerden ders ve tez aşamasında olanların kaydı dondurulmuştur Liste i in tıklayınız Ders D nemi Liste i in …6 Kayıt dondurma talebinde bulunan ğrenci mali y k ml l klerini yerine getirmek zorundadır Mali y k ml l klerini yerine getirmeyen ğrencinin kaydı dondurulamaz Kayıt dondurma s resi dolan ğrencinin, kayıt dondurduğu yıla ait dediği cret, yeni kayıt olduğu yıla ait …KAYIT DONDURMA DİLEK ES izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme s resi sonuna kadar yapılması gereklidir Bir yılı aşkın s re ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan ğrencilerin, raporMersin niversitesi Web Sitesi 2016 MERKEZLER Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Atat rk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama MerkeziBaşvuru yapmak istediğiniz formu se iniz Kayıt Dondurma Başvuru Sistemi Giriş1 KAYIT DONDURMA İSTANBUL TİCARET NİVERSİTESİ LİSANS ST EĞİTİM VE ĞRETİM Y NETMELİĞİ MADDE 47 – 1 ğrenciler kayıt dondurma başvurularını, haklı ve ge erli nedenleri kanıtlayan belgeleri ile birlikte kayıt dondurma talep formu doldurarak ilgili enstit ye yaparlar Kayıt dondurulan s re ğrenimEğitim 2019 2020 EĞİTİM ĞRETİM YILI KAYIT DONDURMA İLE İLGİLİ BİLGİ Y ksek ğretim Kurulu Başkanlığı, Y r tme Kurulunun 31 03 2020 tarihli toplantısında COVID 19 k resel salgın dolayısıyla 2019 2020 eğitim ğretim yılı bahar d nemine m nhasır olarak isteyen ğrencilerin kayıtlarının dondurulması izinli sayılmaları kararı alınmıştırRekt r m z n 1 Mayıs Emek ve Dayanışma G n Mesajı niversitemizce 16 18 Mayıs 2022 Tarihleri Arasında D zenlenecek Olan 26 Uluslararası Bilim Ve …kayıt altına alınması şartıyla quot dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine 3 Bu kararların 2019 2020 eğitim ğretim yılı Bahar d nemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştirKayıt Dondurmak İstediği D nem i Kayıt Dondurma Nedeni Eğitim s rem boyunca bir 1 kez, tek d nem olmak zere cretsiz kayıt dondurma hakkımı kullanmak istiyorum Evet Hayır Fak lteye vermiş olduğum bu Akademik Kayıt Dondurma başvurumun mali hususları kapsamadığı ve mali kayıtkocaelİ nİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİt s kocaelİ nİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİt s kocaelİ nİversİtesİ sosyal bİlİmlerğrencinin, kayıt dondurma s resi bitiminde, sağlık probleminin devam ettiğinin sağlık raporları ile belgelenmesi halinde, ilgili y netim kurulu bu s reyi uzatabilir Bu s re sonunda, ğrencilerden eğitim ğretime devam etmelerinde bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu istenebilirKayıt Dondurma Y ksek ğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan karar gereği, 2019 2020 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurmak isteyen ğrencilerimiz ekte yeralan Kayıt Dondurma Başvuru Formu nun doldurularak ve imzalayarak mf sakarya edu tr e …KAYIT DONDURMA İŞ AKIŞI İlgili ğrenci B l m Başkanlığı Fak lte Y netim Kurulu Yazı İşleri Birimi Kayıt dondurma i in, ekinde mazereti g sterir belge olmak zere kayıt dondurma formu ile B l m Başkanlığına başvuru yapılır Başvurular B l m Kuruluna sunulur 1 Kayıt Dondurma Formu Danışman onaylı 2 Mazereti
61 | 186 | 199 | 108 | 86

 


Zobacz nasz park maszynowy